Opening MIT-regeling in 2014

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat weer open

In 2013 is de nieuwe regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) geïntroduceerd. Ook dit jaar gaat de regeling weer open.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf 15 april kunt u weer aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies. Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van uw innovatietraject in kaart. De subsidie bedraagt 40% van de kosten. U krijgt maximaal €50.000 per haalbaarheidsstudie. Bij dit onderdeel geldt het principe: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Onze verwachting is dat het budget snel uitgeput zal zijn, dus heeft u een project: neemt u dan contact met ons op!

R&D Samenwerkingsprojecten

Bij een MIT-R&D-samenwerkingsproject krijgt u subsidie voor de vernieuwing van uw product, proces of dienst. Uw project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 30% van de kosten en maximaal €200.000 per project. Het betreft hier een tender, alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Aanvragen moeten vóór 22 september zijn ingediend.

Vouchers

Vouchers kunt u aanvragen om de kosten van het inhuren van kennisinstellingen te betalen. De subsidie bedraagt 40% van de kosten, met een maximum van €3.750,=.

Let op: u kunt per kalenderjaar één aanvraag indienen. U kunt dus niet een aanvraag indienen voor een voucher én een haalbaarheidsonderzoek, of voor een haalbaarheidsonderzoek én een R&D-samenwerkingsproject!